Terminolojinin araştırılması ve yönetilmesi de çevirinin kendisi kadar önemlidir.

Hedef dilde yaratmak istediğiniz etkinin hedef kitlenize doğru bir şekilde aktarılabilmesi için çevirinin gerçekleştirildiği alanda kullanılan teknik dilin ve terimlerin projenizde doğru kullanımı oldukça önemlidir.

Teknik terminolojinin düzenlenmesi, kayıt altına alınması ve güncel tutulması gerekir. Terminoloji çalışmalarının yapılması, çeviri ve yerelleştirme sürecinin mümkün olduğunca sorunsuz gerçekleştirilmesini sağlar.

Çevirisi yapılan belge ya da içeriğin doğası ister hukuki, ticari, tıbbi, akademik veya finansal (veya başka herhangi bir sektöre ait) olsun, o alana özel güvenilir bir terminoloji veri tabanına sahip olmak, sunulan hizmetin kusursuz olabilmesi için hayati önem taşır. Gerekli terminoloji araştırmasını gerçekleştirmeden çeviri yapmak oldukça riskli hatalara kapı açar.

Word Wide olarak, terminoloji araştırmalarını ve yönetimini çok önemli bir noktada konumlandırıyoruz. Bu sayede, sektörün önde gelen firmalarından biri olma ünvanını koruyoruz.

Daha fazla bilgi için bizimle hemen iletişime geçin.