Tag: tips

Kalite Güvencesi (QA) Uygulanan Çeviri Farkı

Kalite Güvencesi (QA) prosedürlerinin uygulanması, çevirisi yapılan metnin dil, format ve içerik açısından belirli standartlara uygun olmasını sağlar. QA uzmanı, çevirinin son halinde yazım, dilbilgisi, terminoloji gibi hataların olup olmadığını belirlemeli ve çeviri müşterinin eline ulaşmadan önce bu hataların giderilmesini sağlamalıdır. Kalite Güvencesi (QA), başlı başına alanında uzman kimselerce yapılması gereken hatta ve hatta bu işlem için ayrı bir departman…

Çeviri Belleğinin Gücü

Çeviri belleği, (neredeyse) her çevirmenin en iyi arkadaşıdır! Çeviri belleği, çevirmenin aynı işlemi iki kez tekrarlamaması için daha önce çevrilen segmentleri, paragrafları ve cümleleri hem kaynak hem de hedef dillerde kaydeden dijital bir veri tabanıdır. Çeviri belleği, özellikle teknik çevirilerde tutarlılık sağlar ve hata riskini en aza indirir. Ayrıca çevirmenin işini hızlandırarak daha fazla iş kabul edebilmesini, sizin de çevirinizi…